FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

आय-व्याय विवरण (आ.व.०७२/०७३-०७४/०७५)

तिन वर्षको आय विवरण(०७२/०७३-०७४/०७५)

तिन वर्षको व्याय विवरण (०७२/०७३-०७४/०७५)

 

आ.व. २०७३/७४ का लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरु

धुलिखेल नगरपालिका कार्यालय आ.व. २०७३/७४ मा संचालन हुने कार्यक्रमहरु लक्षित वर्ग योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं. 9828000 १०% बालबालिका लक्षित कार्यक्रम जम्मा रु.

सडक बोर्ड तर्फका योजनाहरु

आ.व. २०७२/७३ का लागि सडक बोर्ड तर्फका योजनाहरु

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रथम चौमासिक २०७२

२०७२ कार्तिक ३० गतेका दिन नगरपालिकाको प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

कार्यक्रमका प्रस्तुतिहरु डाउनलोड गर्न यहाँ जानुहोस्

Pages