FAQs Complain Problems

समाचार

लकडाउनबाट अति प्रभावित सुकुम्बासी अन्यत्र घर ठेगाना भएका व्यक्तिहरुलाई राहत वितरण तथा नगर प्रमुख ,उप प्रमुखज्यू द्वारा वडा लाई राहत सामग्री हस्तान्तरण का साथै बिभिन्न संस्थाले उपलब्ध गराएको राहत सामग्री नगर प्रमुख /उप-प्रमुखज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दै !!