FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

जगेडा कोष तर्फका योजनाहरु

आ.व. २०७२/७३ का लागि जगेडा कोष तर्फका योजनाहरु

१) पसल घर निर्माण

२) एकीकृत खानेपानी योजना 

३) भट्टेडाँडादेखि काभ्रे भञ्ज्याङ जाने सडक निर्माण

४) जरनडाँडा – श्रीखण्डपुर सडक निर्माण

५) ठकुरी गाउँ स्थित फोहोरमैला संकलन केन्द्रको लागि जग्गा खरिद  योजना

Pages