FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

धुलिखेल नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण तयार गर्ने

धुलिखेल नगरपालिकाको वस्तुगत विवरण (Municipality Profile) तयार गर्ने बारेको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२-१२-१८

ब्याक हु लोडर खरिद

 

Invitation for Bids

Office of Dhulikhel Municipality

Dhulikhel Kabharepalanchok

 

Invitation for Bids for Procurement of Supply and Delivery of Backhoe Loader

First date of publication:  2072/8/11

Pages